Browsing: Avancimi

Avancimi

A E KENI DITUR: Shejh Iben Kajjimi ne mesin e dijetareve qe nga ata mori dijen permenden edhe 12 dijetare…

Nefijsja është vajza e Hasan bin Zejd bin Alij bin Ebi Talibit, Allahu qoftë i kënaqur me të. Ajo ishte…

Kjo është Esma, vajza e Ebu Bekrit, pronarja e dy shokave (brez leshi), Allahu qoftë i kënaqur me të! Nga…

Një çështje kyçe e të qenit produktiv është të fokusuarit e mendjes tënde në atë që është dobiprurëse dhe…