Browsing: Gra shembullore

Gra shembullore

A E KENI DITUR: Shejh Iben Kajjimi ne mesin e dijetareve qe nga ata mori dijen permenden edhe 12 dijetare…

Nefijsja është vajza e Hasan bin Zejd bin Alij bin Ebi Talibit, Allahu qoftë i kënaqur me të. Ajo ishte…

Kjo është Esma, vajza e Ebu Bekrit, pronarja e dy shokave (brez leshi), Allahu qoftë i kënaqur me të! Nga…

Bashkëshortja e parë e të Dërguarit të Allahut (salallahu alejhi ue selem) Gruaja e parë, nga të gjitha gratë e…