Browsing: Etikë

Etikë

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit Falënderimet dhe lavdërimet qofshin vetëm për Allahun e Lartësuar, i Cili ka…

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit Falënderimi i takon Allahut të vetëm, paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë…