Browsing: Dituria

Dituria

vazhdimi… Ai që thotë afërsia ndaj Allahut e bënë jetën të dhembshme,ai ndan mendim të gabuar ndaj Allahut. Pasha…

1. Në këtë ditë Allahu ka plotësuar fenë e Tij Në “Sahihun” e Buhariut dhe të Muslimit tregohet se…

Në këtë ditë Allahu fal mëkatet, liron njerëzit nga xhehennemi dhe mburret para melaikeve me njerëzit që qëndrojnë në Arafat.…