Browsing: Dispozita për gruan

Dispozita për gruan

Të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e gruas në Islam janë të përcaktuara duke marr përbazë ligjin themelor Kur’anin, pastaj si…