Browsing: Akide

Akide

vazhdimi… Ai që thotë afërsia ndaj Allahut e bënë jetën të dhembshme,ai ndan mendim të gabuar ndaj Allahut. Pasha…

  Besimi në Ditën e Gjykimit Besimi në Ditën e Gjykimit është njëra nga gjashtë shtyllat e imanit (besimit islam),…

Dije, vëllai im musliman, na udhëzoftë All-llahu mua dhe ty në nënshtrim ndaj Tij, se xhenneti është vendbanim i të…