Browsing: Tezkije

Tezkije

Ehlu sunneti në themelet e besimit (bazat e fesë) mbështeten në ate me të cilën ka ardhur Pejgamberi. Dhe esenca…

-Namazi është kushti më madhështor i Islamit pas dy dëshmive. -Namazi është urdhër i Allahut, dhe ai është prej…