Facebook Twitter Youtube Google Plus Skype Vimeo RSS

Drejtuar grave të hoxhallarëve aktivë Featured

  

“Pas çdo burri të madh qëndron një grua.”

Ndaj këtij proverbi dallojnë këndvështrimet e njerëzve prej përkrahësve dhe kundërshtuesve të tij. Mirëpo mendoj se të gjithë pajtohemi rreth rëndësisë që ka bashkëshortja në jetën e njerëzve dhe të gjithë besojmë se ajo ka një rol të rëndësishëm, që nëse e luan si duhet, do të lundrojë anija ashtu siç donë kapitenët e saj.

Për këtë arsye i dërguari i Allahut, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, përmend në shumë raste rëndësinë e gruas saqë ua ka tërheq vëmendjen rinisë për anën obliguese të gjetjes së femrës me moral islam, e cila i frikohet Zotit në detyrat e saj ndaj burrit, shtëpisë dhe fëmijëve.

Mendoj se të gjithë do të pajtoheni me mua, se hoxha si thirrës në rrugën e Allahut është njeriu më i nevojshëm që të ketë një grua të dalluar që ec pas tij, qëndron në shtëpinë e tij dhe i ndihmon në përmbushjen e misionit të tij. Athua përse kështu? Për disa arsye, është përgjigja. Ndër arsyet më të rëndësishme:

1. Vet dallimi i hoxhës nga të tjerët.

Ai dallon prej të tjerëve në shumë aspekte. Dinamika e kohës së tij nuk është sikur e të tjerëve. Preokupimet e tij dallojnë nga preokupimet e të tjerëve dhe në këtë mënyrë punët dhe angazhimet e tij dallojnë nga punët dhe angazhimet e të tjerëve. Nëse një njeri i rëndomtë nuk ka preokupime zakonisht, përveç atyre personale si; ana sociale, shtëpia, fëmijët etj., thirrësi nuk mbetet vetëm me preokupimet e tij personale, por ato tejkalojnë nevojat e tij dhe ngrihen në shkallën e përmirësimit të gjendjes së ummetit në përgjithësi dhe largimin e njerëzve prej realitetit tronditës, në të cilin po jetojmë.

Pra në kohën kur njerëzit e rëndomtë përpiqen tërë kohën rreth familjes dhe plotësimit të nevojave dhe dëshirave të tyre, thirrësi aq e ka agjendën dinamike saqë koha e tij e ndarë për familjen e tij është shumë e ngushtë.
Në këto suaza, nëse gruaja, e cila qëndron pas këtij burri hoxhë nuk dallon nga të tjerat me vizionin e saj rreth gjërave të ndryshme si dhe me preokupimet dhe ambiciet e saja, nuk ka dyshim se “anijes së hoxhës” do t’i vështirësohet rruga e lundrimit, e ndoshta edhe më keq, kjo mund të kuptohet si bllokadë e veprimit të saj.

Paramendojeni një hoxhë thirrës, që sa herë kthehet në shtëpi, pas mundit që ka bërë dhe angazhimit të tij, me të cilat synon kënaqësinë e Allahut, e gjen një grua që fillon ta shfaq mërzitjen e saj dhe monotoninë që e ka përjetuar kohë të gjatë duke ndenjur e vetmuar. Ose fillon t’ia numërojë burrit të saj listën e gjatë të kërkesave, që nuk mund t’i përballojë ato aspak.

Paramendojeni një grua, e cila e shikon gjatë burrin e saj thirrës dhe mahnitet me idetë e tij që i posedon dhe me ambicien e tij të lartë, që e bën të vrapoj vazhdimisht në përmirësimin e gjërave që kanë të bëjnë me popullatën e përgjithshme, e jo me problemet personale të gruas së tij? Sikur e shoh këtë grua duke u orvatur ta largojë burrin e saj nga vendosmëria e tij dhe dal-ngadalë të zvogëlojë elanin e tij të entuziazmit që ka për fe dhe ummet, dhe punon palodhshëm për futjen e pesimizmit në brendinë e tij duke i përmendur gjëra të shumta, të cilat është vështirë të ndryshohen.

2. Vështirësitë dhe rreziqet e shumta, me të cilat ballafaqohet thirrësi në rrugën e tij.

Këto gjëra e bëjnë këtë hoxhë me nevojë të domosdoshme që ta ketë një grua, e cila i kupton nevojat e intervalit, që po e jeton burri i saj dhe po kalon nëpër të, andaj duhet të durojë dhe të nxis për durim. Duhet të bindet se burri i saj nuk është i vetmi, që po ec mbi këtë rrugë të mbushur me gjemba dhe përjetime të vuajtura. Historia është e mbushur me emra të burrave, gjakrat e të cilëve ishin çmimi i parimeve të tyre të larta, të cilat i përqafuan dhe luftuan për përhapjen e tyre. Ajo duhet të bindet gjithashtu se qederet, që e rrethojnë burrin e saj, nuk do të thotë se e ka humbur betejën. Mund të ndodh që fitorja të jetë e mbështjellë me petkun e humbjes. Sa herë njerëzit janë habitur me ideologji e parime të ndryshme, të cilat i tejkaluan kufijtë e normales, të inkorporuara nga bartësit e tyre për t’u jetësuar dhe për t’i trashëguar brezat më pas!
Ndërsa nëse në shtëpinë e bashkëshortit thirrës, nuk ekziston një grua e vetëdijshme, e cila beson në këtë që u tha, pa dyshim ajo shtëpi e ka humbur balancën familjare, gjë e cila do të ndikojë negativisht në sjelljet e anëtarëve të familjes, djem e vajza.

3. Nevoja e fëmijëve të thirrësit për një nënë besimtare, të dalluar, që i përballon angazhimet për përmirësimin dhe edukimin e tyre gjatë kohës së mundshme dhe shumë të shpeshtë të mungesës së babait të tyre.


Kur ta dimë se disa nga këta thirrës kolosë, janë begatuar me fëmijë që nuk i kanë parë, kjo gjë na e shton bindjen, se thirrësi ka nevojë për një grua, e cila ndryshon nga gratë e tjera. Po ashtu na shtohet bindja edhe më tepër, se kjo grua duhet të ketë edukatë të veçantë, që e përgatit të përballet me sfida të ndryshme dhe përgjegjësi të mëdha në jetën e saj, në mënyrë që të jetë një vijë frontale e brendshme, që me durimin dhe qëndresën e saj e motivon burrin e saj të jetë i qëndrueshëm dhe në kontinuitet të pozicionimit dhe angazhimit të tij. Sidomos koha nëpër të cilën po jetojmë, janë bërë të rrallë njerëzit e qëndrueshëm, kurse janë shtuar të pafuqishmit dhe mospërfillësit, LA HVLE VE LA KUVVETE IL-LA BIL-LAH.

Motra ime, shpresa jonë!
Dije se vuajtjet tuaja, durimi i juaj janë padyshim përfillje e urdhrit të Allahut të Lartësuar për durim dhe nxitje për të. Ndërsa për ata që durojnë në Rrugën e së Vërtetës, është meritore që të arrijnë prej Allahut shpërblimin më të përsosur.

Motra ime e dashur!
– Merre Hadixhën, Allahu qoftë i kënaqur me veprat e saj, si modelin më të mirë. Ishte mbështetësja kryesore dhe krahu më i fuqishëm i burrit të saj, të Dërguarit, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, në bartjen e misionit të tij, ku e ndihmoi, i besoi, “e mbuloi”(Lexo, ajetet e para të surës el-Muzzemmil.) dhe e inkurajoi të Dërguarin me rastin e ardhjes së shpalljes për herë të parë. I Dërguari ishte i shqetësuar me fjalët “Lexo”, kur ai ishte analfabet, dhe kur u kthye në shtëpi, Hadixheja i tha fjalën e saj të mirënjohur: “Pasha Allahun kurrë nuk do të të poshtërojë Allahu. Ti i mban lidhjet me të afërmit, je i sinqertë në fjalë, i ndihmon të vobektit, fiton pasuri dhe për dallim prej të tjerëve e shpërndanë nëpër nevojtarë… ( Transmetojnë nga Aisha, Buhariu dhe Muslimi.)

– Lëshoji “shigjetat e natës” pas mesnate dhe lute Allahun për burrin tënd dhe për të gjithë ata që thërrasin në të Vërtetën, që t’i forcojë Allahu dhe t’ju ndihmojë. “Shigjetat e natës nuk ecin por janë të lidhura me kohën, kurse koha harxhohet” – tha imam Shafiiu.

– Angazhohu me fëmijët e tu duke i edukuar dhe duke i arsimuar me dije të dobishme dhe vepër të frytshme, që e nxit frikën ndaj Allahut. Mbjelle bindjen në brenditë e tyre se parimet sa më të shëndosha të jenë, aq më i shtrenjtë është çmimi i përhapjes së tyre.

– Ngrehe kokën lartë dhe krenohu me faktin se burri yt është prej bartësve të së Vërtetës dhe ji e sigurt se flamuri i së Vërtetës nuk do të bie, edhe nëse bartësi i tij rrëzohet.
Në fund:

Motër e dashur, mund të sprovoheni me padrejtësi e mundim,
Por sprova fetarisë i shton forcën.
Një nënë ka djalë “Ammarin” e tjetra vet është Ammara (Sumeja nëna e Ammarit të Jasirit, ishte shehideja e parë në Islam).
Ke besë në Zotin dhe qëndro përballë armiqve.
Besimtaret në kohët më herët bënë durim,
Përballë politeistëve në mënyrat më burrërore.

Fatime El-Bettah
Përktheu: Muhamed DËRMAKU/dijaonline

Read 1034 times Last modified on Saturday, 15 June 2019 14:02
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Na kontaktoni:

Për paqartësi, pyetje, sugjerime, bashkëpunime, vërejtje dhe arsye të tjera na kontaktoni:

Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel:
+377 44 000 111

Prishtinë
Rruga "Pa emer".

Vegëza të dobishme

Ngjarje të rëndësishme

Grup i nenave gjidhenese ne Fb

18 December 2014

Gupi i nenave gjidhenese ne FB (https://www.facebook.com/groups/gjidhenja/) Ky grup ka per...

“Klubi i librit”

29 April 2014

Selam alejkum motra të dashura, Insha Allah Qendra EMTEC (Prishtine) po...

Kurs online

02 April 2014

Abonohuni

Për tu njoftuar për publikimet dhe ngjarjet e fundit përmes emailit, ju lutem abonohuni me emailin tuaj.